THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

TRANGSUCVN.COM 2020-01-20 847 lượt xem

   

  CÔNG TY TNHH TRANG SỨC
   
  EM VÀ TÔI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
   
  Số: 202001001
   
                     Hà Nội, Ngày 01 tháng 01 năm 2020
   
  THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020
   
  Nghỉ lễ 2/9 năm 2019
   
  - Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
  - Căn cứ theo Quy chế Lao động của Công ty TNHH Trang Sức Em Và Tôi
  - Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.
  Ban Giám đốc thông báo cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và Quý khách hàng như sau: 

  Điều 1:

  1. Đối với nhân viên Văn phòng: Thời gian nghỉ là 07 ngày, kể từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 tức từ ngày 29 đến hết ngày 05 Tết.
  2. Đối với khu vực cửa hàng: Thời gian nghỉ là 06 ngày, kể từ ngày 24/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 tức từ ngày 30 đến hết ngày 05 Tết.
  3. Đối với Xưởng chế tác: Thời gian nghỉ là 15 ngày, kể từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020 tức từ ngày 26 đến hết ngày 10 Tết.
  4. Thời gian khai xuân vào 09h sáng ngày 30/01/2020 tức ngày 06 Tết.

  Điều 2:

  1.  Các dịch vụ bảo hành trong ngày chỉ nhận đến ngày 18/01/2020; Các dịch vụ bảo hành cần thời gian sẽ lưu ý thỏa thuận để hạn trả cuối cùng trả hàng là ngày 18/1/2020. Các dịch vụ bảo hành nhận sau ngày 18/01/202 sẽ chuyển về sau ngày 05/02/2020.
  2. Các đơn đặt hàng 3D được nhận đến hết ngày 13/01/2020
  Các đơn đặt hàng thông thường được nhận đến hết ngày 15/01/2020
  Các đơn đặt hàng chế tác phát sinh sau thời gian trên sẽ chuyển về sau Tết, thời gian chế tác sẽ được tính bất đầu từ ngày 05/02/2020.
  3. Các đơn ship hàng được nhận đến ngày 20/01/2020 đối với các khu vực Trung tâm (TP HCM, Đà Nẵng)
  - Các đơn ship hàng được nhận đến ngày 18/01/2020 đối với các khu vực huyện, xã của các tỉnh thành khác.
   
  - Các đơn hàng vận chuyển phát sinh trước tết sẽ được tiếp tục giao cho các bên vận chuyển từ sau ngày 30/01/2020.
  4. Dịp Tết sẽ có nhiều đơn hàng phát sinh và sẽ bị dồn sau Tết nên thời gian của các đơn hàng thông thường sẽ tăng từ 2-3 ngày làm việc.

  Điều 3:

  Yêu cầu mỗi cán bộ nhân viên phải lưu ý thời gian đã thông báo của công ty để thông báo hoặc tư vấn cho khách hàng, việc không tuân thủ thời gian đã thông báo dẫn đến hẹn sai thời gian nêu trên đều bị khiển trách hoặc phạt trách nhiệm tùy theo mức độ ảnh hưởng.
  Điều 4: Các cán bộ nhân viên chú ý dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước khi nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

  Điều 4:

  Mỗi trưởng phòng cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho cấp trên. Ngày trực trong dịp Lễ sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định. 

  Điều 5:

  Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.
   
  Nơi nhận:
   
  - Các phòng ban
  - Lưu trữ
   
   
  GIÁM ĐỐC

   Đã ký
   
   

  Review - Đánh giá
  Chọn đánh giá của bạn
  Mã xác nhận
   Tư vấn