ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN

Chuỗi Aquamarine

Chuỗi Aquamarine dạng hạt đeo tay,Vòng Aquamarine thiên nhiên,Có giấy kiểm định đá quý Aquamarine kèm theo Lắc Aquamarine, Hợp mệnh Thủy,Mệnh Mộc,Aquamarine đá của tháng 3,bắt nguồn từ chữ Latin "aqua"-Nước và"mare"-biển Đá Aquamarine được con người biết đến khoảng 200-300 năm trước Công Nguyên. 

Sắp xếp theo: ID Thời gian Giá

:

Danh sách hàng hóa

Tổng cộng có 15 thông tin, Chia thành 1 trang | Trang đầu | Trang cuối

Tư vấn

Kết quả: 4.0/5 - 1303