Quản lý xưởng sản xuất Trang Sức 3D

TRANGSUCVN.COM 2017-10-01 1233 lượt xem

  Nơi Làm Việc: Hà Nội
  Cấp Bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
  Mức Lương: Lương thỏa thuận
  Ngành nghề: Sản xuất / Vận hành sản xuất
  Phòng Ban: Xưởng Thiết Kế và Chế Tác Trang Sức 3D.

  Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 05/10/2017

  Mô Tả Công Việc

  1.Lập và triển khai kế họach sản xuất xuống tổ sản xuất để thực hiện và kiểm sóat quá trình thực hiện đạt các mục tiêu về sản xuất, chế tác sản phẩm :
  - Lập kế họach chi tiết cho các tổ Xưởng Thiết Kế và Chế Tác Trang Sức 3D.từ kế họach sản xuất chung của khu vực.
  - Lãnh đạo, triển khai thực hiện kế họach sản xuất đề ra hàng ngày / tháng / kỳ của các tổ Sản Xuất
  - Giám sát tiến độ thực hiện theo kế họach.
  - Giám sát sự tuân thủ theo đúng quy trình, nghiêm ngặt quy định hiện hành của Cty Trang Sức Em Và Tôi.
  - Giải quyết các đơn đặt hàng phát sinh trong ngày nhằm đảm bảo tiến độ và yêu cầu của kế họach sản xuất.
  - Đề xuất những vấn đề ngòai phạm vi chức năng quyền hạn lên cấp trên.
  - Lập biên bản sự cố trong sản xuất.
  - Phân tích các yếu tố liên quan đến sản xuất và kế họach để đánh giá hiệu quả họat động của tòan bộ hoạt động do mình quản lý.
  - Báo cáo năng lực đối ứng cho mục tiêu chiến lược về sản phẩm.
  - Lập báo cáo tiến độ sản xuất, kết quả sản xuất hàng ngày, theo định kỳ, và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của hệ thống.
  - Chịu trách nhiệm tòan diện về kết quả họat động của các tổ Xưởng Thiết Kế và Chế Tác Trang Sức 3D. thuộc mình quản lý trước Ban Quản Lý.
  - Chịu trách nhiệm bồi hòan chi phí thiệt hại do các chỉ đạo sai quy trình hoặc duyệt sai thiết kế.

  2.Giám sát việc sử dụng nguồn nhân lực và thiết bị được giao để hòan thành các chỉ tiêu về lao động :
  - Đề xuất các phương pháp xác định định mức lao động cho các hình thức lao động tại khu vực sản xuất.
  - Kiểm sóat kết quả sử dụng nguồn nhân lực theo các chỉ tiêu lao động và năng suất lao động đã quy định mỗi ngày và hàng tuần, hàng quý.
  - Phân công công việc theo năng lực của từng nhóm và điều động nhân lực, thiết bị hoặc hoặc trong nội bộ....khi có sự kiện phát sinh.
  - Chịu trách nhiệm về hòan thành năng suất lao động và định mức lao động của mình quản lý.
  - Đề xuất và ký trên phiếu đề xuất,thiết bị ... đúng và đủ cho nhu cầu sản xuất ( nếu chứng từ yêu cầu ).
  - Giám sát việc bảo quản, bảo trì, vệ sinh công nghiệp tài sản, thiết bị được giao sau ngày làm việc luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng cho ngày kế tiếp.
  - Kiểm sóat và xác nhận các bảng chấm công tại khu vực quản lý.
  - Đánh giá năng lực phụ trách các Tổ phòng xản suất
  - Đề xuất xem xét lương định kỳ hoặc đột xuất cho nhân viên thuộc quyền.

  3.Quản lý nguồn lực về tài sản và nguyên liệu bảo đảm an tòan tài sản và đúng các định mức về tài chính và hao hụt nguyên liệu :
  - Giám sát các định mức nguyên liệu và nguyên liệu tồn thực tế đúng quy định tại các công đoạn sản xuất( bằng các công cụ chuyên dụng).
  - Giám sát vịêc thực hiện các định mức hao hụt theo quy định và giải quyết kịp thời phát sinh khi có dấu hiệu vượt định mức hao nguyên liệu.
  - Đề xuất xem xét khi phát sinh bất hợp lý về hao hụt.
  - Thực hiện kiểm kê tài sản nghiêm túc và đúng quy định hằng ngày, hằng kỳ. Báo động khi có phát sinh bất ổn.
  - Ký các chứng từ và đề xuất liên quan đến tài chính,nguyên liệu, hàng hóa, bán thành phẩm dở dang, công cụ dụng cụ, nguyên phụ liệu trong phạm vi các tổ được giám sát và chịu trách nhiệm về nội dung đã ký ( bao gồm các phiếu : phiếu đề xuất, phiếu yêu cầu, phiếu chuyển công đọan, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho)
  - Chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các quy định tài chính, kế tóan và quy định Ban Tổng Giám Đốc Công Ty và pháp luật nhà nước đang ban hành.
  - Chịu trách nhiệm liên đới về sự thiệt hại hoặc thất thóat tài sản, nguyên liệu tại các xưởng mình phụ trách.

  4. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ :
  - Dẫn dắt, vận động và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
  - Nhắc nhở nhận thức cho đội ngũ về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trang Sức Em Và Tôi.
  - Động viên, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
  - Nhắc nhở động viên tinh thần lao động tự giác của cán bộ Tổ và công nhân bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
  - Nhắc nhở và giám sát việc tuân thủ Nội quy lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc.
  - Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
  * Thực hiện các công việc được phân công trực tiếp bởi cấp trên
  Yêu Cầu Công Việc
  - Bằng cấp Đại học chuyên ngành Quản trị sản xuất / Quản trị kinh doanh.
  - Có kiến thức về việc lập kế họach sản xuất.
  - Thông thạo các phần mềm 
  ✔Artcam Jewelsmith
  ✔ ZBrush 4R7
  ✔ Matrix 8
  ✔ 3Ds Max
  ✔ Rhinoceros, … 
  ✔ Render
  ✔ Vray,
  ✔ Hypershot
  ✔ Và các phần mềm… có liên quan.
  - Có giấy chứng nhận đã tham gia lớp đánh giá chất lượng nội bộ của công ty. 

  Review - Đánh giá
  Chọn đánh giá của bạn
  Mã xác nhận
   Tư vấn