Các hiệu ứng quang học đặc biệt

Các hiệu ứng quang học đặc biệ 2014-05-13 2488 lượt xem

Các hiệu ứng quang học đặc biệt


Ngoài vẻ đẹp thông thường, một số loại đá còn có những tính chất rất đặc biệt khi được chiếu ánh sáng, ta gọi chung là các hiệu ứng quang học trên đá. Các hiệu ứng này có thể là lên sao, ánh mắt mèo, ánh xà cừ, đổi màu …

Một vài ví dụ điển hình là Ruby sao,


Opal đa sắc, Alexandrite đổi màu …
Hiệu ứng lửa (Fire)
Hiệu ứng sao (Star effect hoặc Asterism)
 
Hiệu ứng mắt mèo (Cat’s eye effect hoặc Chatoyancy)
Hiệu ứng đổi màu (Color change)

Hiệu ứng lóe màu (Play of colors hoặc Schiller)

Ánh xà cừ (Labradorescence)

Phát quang (Fluorescence)

Ánh cầu vồng (Iridescence)

Chi tiết về tính chất, giá trị của từng hiệu ứng sẽ được đề cập đầy đủ trong một bài viết khác. Khá nhiều loại đá được đánh giá giá trị thông qua mức độ rõ nét của hiệu ứng quang học trên đá đó (VD Ruby/Sapphire sao, đá mắt hổ, Opal, Alexandrite …)

Xem chi tiết các loại đá quý tại> Mục Đá quý thiên nhiên
Review - Đánh giá
Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận
    Tư vấn