Cách ngõ tiếng việt có dấu

TRANG SỨC EM VÀ TÔI 2013-01-24 792 lượt xem

Kiểu gõ TELEX
Kiểu gõ này sử dụng các phím chữ để làm dấu.

s = sắc

f = huyền

r = hỏi

x = ngã

j = nặng

z = xóa dấu thanh đã bỏ. Ví dụ: toansz = toan

w = dấu trăng trong chữ ă, dấu móc trong các chữ ư, ơ.

aa = â

dd = đ

ee = ê

oo = ô

Review - Đánh giá
Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận
    Tư vấn