Bảo hành

Trangsucvn.com 2017-10-07 643 lượt xem

Chính sách bảo hành


Đối với sản phẩm trang sức vàng 14k, Vàng 18k toàn phần và Trang sức Vàng gắn đá như: Dây chuyền vàng, Lắc vàng, Kiềng vàng, vòng vàng, nhẫn vàng

- Vàng 14k , vàng 18k:  Bảo hành đánh bóng miễn phí trọn đời, bảo hành mọi dịch vụ miễn phí trong vòng 1 năm

- Vàng 10k: Bảo hành đánh bóng trọn đời miễn phí. Bảo hành mọi dịch vụ miễn phí 6 tháng. Sau sáu tháng sẽ tính 50% tổng giá trị bảo hành mọi dịch vụ. ( Đánh bóng vẫn miễn phí trọn đời)


Chế độ bảo hành có thể thay đổi theo chính sách tại từng thời điểm.

0 Review - Đánh giá

Chọn đánh giá của bạn
Mã xác nhận
Tư vấn